Saturday, August 24, 2013

Tubylcze koncepcje tożsamości/płci na przykładzie two-spirits z Ameryki Północnej


Wiele jest spotkań naukowych poświęconych szerokim zagadnieniom tożsamości ludzkiej i antropologii, gdy tymczasem spotkań dla wszystkich, którzy chcą poznać zagadnienia z dziedziny transgender i antropologii płci wciąż brakuje. Tym razem odsyłam do strony internetowej Biblioteki w Rypinie, która to Biblioteka jest jednym z otwartych miejsc dla tematów szczególnych, trudnych i wyjątkowych, podanych w formie nie tylko naukowej ale także popularyzatorskiej i przyjemnie zmuszającej do głębszej refleksji, dzięki referentom i wszystkim uczestnikom:  

http://www.rypin.biz/index.php?option=com_k2&view=item&id=160:prelekcja-pani-ma%C5%82gorzaty-re%C4%87ko


1 comment:

  1. Pytania o tożsamość nie są trudne tylko w odniesieniu do tzw. "transseksualności", choć moim zadaniem należałoby tutaj mówić raczej o interseksualności. Aby lepiej definiować / (z)rozumieć tożsamość, moża posłużyć się eksperymentem mentalnym, polegającym na tym, że "ucina" się jej konstytuenty - najpierw mniej ważne, potem te ważniejsze - aby dojść do tego jednego, lub grupy konstytuentów, które są dla tożsamości NIEZBYWALNE!

    ReplyDelete